deen

Über uns

Magdalena Kilian

HR Talent Acquisition

Magdalena Kilian

Kontakt

magdalena.kilian@ebnerstolz.de

Standort Köln
Holzmarkt 1
50676 Köln

Tel. +49 221 20643-244

Tätigkeitsschwerpunkte

HR Ta­lent Ac­qui­si­tion An­sprech­part­ne­rin für:

  • Steu­er­be­ra­tung: Köln und Bonn
  • Rechts­be­ra­tung: Bonn, Köln und Frank­furt
  • Um­satz­steuer: Na­tio­nal
  • Wirt­schaftsprüfung: Bonn